Usługi

Świadczymy usługi zarówno dla Producentów jak i Detalistów.

Dla Producentów:

 • Opracowywanie standardów merchandisingowych
 • Opracowywanie planogramów ekspozycji (w oparciu o dane analityczne)
 • Opracowywanie baz produktów wykorzystywanych przy tworzeniu planogramów – te usługi już wkrótce będą dostępne w formie zautomatyzowanej na portalu www.detalista24.pl

 

OPRACOWYWANIE STANDARDÓW MERCHANDISINGOWYCH
Standardy merchandisingowe są dla przedstawicieli handlowych i merchandiserów konkretnym narzędziem ułatwiającym pracę w punktach sprzedaży w zakresie budowania i utrzymywania ekspozycji produktów adekwatnych do strategii rynkowej firmy.
Dzięki opracowaniu i wdrożeniu standardów merchandisingowych producent uzyskuje min.:

 • możliwość osiągania celów rynkowych firmy poprzez ekspozycję produktów,
 • ujednolicenie ekspozycji produktów w poszczególnych kanałach sprzedaży,
 • zmniejszenie wątpliwości osób pracujących na rynku dotyczących doboru asortymentu i sposobu ekspozycji do punktu sprzedaży,
 • oszczędność czasu pracy merchandiserów i przedstawicieli handlowych,
 • bardziej efektywną pracę handlowców i merchandiserów dzięki zaplanowaniu kolejnych kroków działania w punkcie sprzedaży.

OPRACOWYWANIE PLANOGRAMÓW EKSPOZYCJI
Planogramy ekspozycji opracowywane są w programie Rzecki Open Space lub w programie X-Space.
Program ten ułatwia projektowanie optymalnej ekspozycji produktów na podstawie wybranych parametrów takich jak udziały rynkowe, współczynniki rotacyjności, sprzedaż ilościowa, etc. Dostosowanie ekspozycji do tych danych powoduje optymalizację wyników handlowych (np. wzrost sprzedaży, dochodowości), oraz pozwala na efektywne wykorzystanie powierzchni sprzedażowej.

Nasze programy umożliwiają analizę danych, przez co ułatwiają faktyczne wdrożenie projektu wykorzystania powierzchni sprzedażowej a jednocześnie mają możliwość graficznej prezentacji projektu ekspozycji w postaci planogramów.
Planogramy są korzystnym narzędziem pracy zarówno dla producentów, jak i detalistów. Pozwalają na monitorowanie zarządzania ekspozycją w punktach sprzedaży, wyznaczanie konkretnych zadań handlowcom i merchandiserom, porządkują ekspozycję, dzięki czemu klienci łatwiej znajdują towar na półce i w efekcie kupują więcej.
Planogramy realizowane przez ABC Trade Marketing są realizowane w oparciu o uzgodnione ze zleceniodawcą założenia, takie jak struktura ekspozycji, dane wykorzystywane do alokacji miejsca, asortyment, etc.
Pozwala to na uniknięcie kosztów związanych z zakupem specjalistycznego oprogramowania, a także skraca czas realizacji planogramów.

OPRACOWYWANIE I AKTUALIZACJA BAZ DANYCH DO PROGRAMÓW DO ZARZĄDZANIA PÓŁKĄ
Wykorzystanie programów do tworzenia planogramów wymaga opracowywania i stałej aktualizacji baz danych zawierających dane i zdjęcia produktów.
Oferujemy naszym klientom usługę polegająca na aktualizacji baz danych. W ramach tej usługi dostarczamy odpowiednio sformatowane zdjęcia, oraz dane o produktach w formacie MS Excel lub MS Access. Zarówno format danych jak i zdjęć pozwala na łatwe ich wprowadzenie do dowolnego programu do Space Management`u.

­

 

Dla Detalistów:

 • Opracowywanie planogramów ekspozycji (w oparciu o dane sprzedażowe)
 • Projektowanie sklepów (branże: spożywcza, apteki)
 • Audyt sklepu (pod kątem logiki ułożenia sklepu (floorplanu), zastosowanych urządzeń ekspozycyjnych, ocena asortymentu dla wybranych kategorii, ocena efektywności ekspozycji dla wybranych kategorii, podsumowanie zawierające listę mocnych i słabych stron sklepu wraz ze wskazaniem kierunku rozwiązań)

 

OPRACOWYWANIE PLANOGRAMÓW EKSPOZYCJI
Planogramy ekspozycji opracowywane są w programie Rzecki Open Space lub w programie X-Space.
Programy te ułatwiają projektowanie optymalnej ekspozycji produktów na podstawie wybranych parametrów takich jak np. dane sprzedażowe , dni zatowarowania, udziały rynkowe, sprzedaż ilościowa, etc. Dostosowanie ekspozycji do tych danych powoduje optymalizację wyników handlowych (np. wzrost sprzedaży, dochodowości), oraz pozwala na efektywne wykorzystanie powierzchni sprzedażowej.

Programy te umożliwiają analizę danych a jednocześnie mają możliwość graficznej prezentacji projektu ekspozycji w postaci planogramów.
Planogramy są korzystnym narzędziem pracy zarówno dla producentów, jak i detalistów. Pozwalają na monitorowanie zarządzania ekspozycją w punktach sprzedaży, kontrolę działań przedstawicieli handlowych i merchandiserów, porządkują ekspozycję, dzięki czemu klienci łatwiej znajdują towar na półce i w efekcie kupują więcej.
Planogramy realizowane przez ABC Trade Marketing są realizowane w oparciu o uzgodnione ze zleceniodawcą założenia, takie jak struktura ekspozycji, dane sprzedażowe, konkretny asortyment, dane wykorzystywane do alokacji miejsca, etc.
Taka usługa pozwala na uniknięcie kosztów związanych z zakupem specjalistycznego oprogramowania, a także skraca czas realizacji planogramów.